Seria de Evaluari a Abilitatilor Medicale

Seria de Evaluari a Abilitatilor Medicale este compusa din 41 de evaluari. Fiecare evaluare se axeaza pe o abilitate specifica din domeniul serviciilor de sanatate.

Vreau mai multe informatii

Am fost înștiințat că îmi pot exercita gratuit dreptul de informare, de acces, opoziție, intervenție, de a nu fi supus unei decizii individuale, de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere competentă, dreptul de a mă adresa justiției si/sau orice alte drepturi prevăzute de legislația in vigoare printr-o cerere scrisa, datată și semnată trimisă la adresa office@skilltests.ro.