Evaluarea Rationamentului la Locul de Munca

Instrumentul de Evaluare a Rationamentului la Locul de Munca cuprinde 48 de itemi grupati în patru scale generale, cu încarcatura cognitiva. Fiecare scala contine itemi cu niveluri diferite de dificultate, instrumentul fiind potrivit pentru evaluarea unei game largi de pozitii si roluri, de la cele entry-level pâna la cele superioare ierarhic.

Vreau mai multe informatii

Am fost înștiințat că îmi pot exercita gratuit dreptul de informare, de acces, opoziție, intervenție, de a nu fi supus unei decizii individuale, de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere competentă, dreptul de a mă adresa justiției si/sau orice alte drepturi prevăzute de legislația in vigoare printr-o cerere scrisa, datată și semnată trimisă la adresa office@skilltests.ro.