Skill Tests - Solutiile noastre

Peste 200 de solutii si instrumente noi si revizii ale instrumentelor existente. Teste configurabile pentru aproape orice tip de loc de munca, incluzând diferitele roluri profesionale si de conducere. Tehnologie best-in-class si flexibilitate în simulari multi-media inteligente

Vreau mai multe informatii

Am fost înștiințat că îmi pot exercita gratuit dreptul de informare, de acces, opoziție, intervenție, de a nu fi supus unei decizii individuale, de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere competentă, dreptul de a mă adresa justiției si/sau orice alte drepturi prevăzute de legislația in vigoare printr-o cerere scrisa, datată și semnată trimisă la adresa office@skilltests.ro.